Rada Rodziców

Szanowni Państwo!

Rada rodziców jest organem reprezentującym społeczność rodziców. Każdy, rodzic może – a nawet powinien – mieć wpływ na jej działanie. Rola naszej rady rodziców, nie ogranicza się jedynie do wspierania działań dyrekcji, od strony ekonomicznej. Wsparcie w tym względzie szkoły ze strony rodziców jest bardzo ważne, ale nie może być głównym, ani tym bardziej jedynym celem funkcjonowania rady rodziców. Dotychczasowe współdziałania pokazują, że rada rodziców faktycznie może stać się organem współtworzącym rzeczywistość szkoły zgodnie z wolą rodziców. Współpraca rodziców ze szkołą dotyczy przede wszystkim różnorodnych form zajęć pozalekcyjnych, kółek zainteresowań, a także organizowania uroczystości szkolnych, wolnego czasu, odpoczynku i zabawy. Te, niby nieistotne, można powiedzieć drugoplanowe elementy życia szkoły, zawierają w sobie zawsze ogromny potencjał wychowawczy. Można go wykorzystać w pełni tylko przy wspólnym, harmonijnym wysiłku rodziców. Widzimy, więc, że możliwości działania ogółu rodziców jest bardzo wiele. Musimy dążyć do tego, aby każdy z rodziców właściwie określił swoje miejsce w społeczności szkoły i zechciał wykazać się w jak największym stopniu wolą współdziałania. Styl pracy szkoły, atmosfera w niej panująca, pielęgnowane wartości i tradycje, pozwalają do angażowania środowiska społecznego w udzielaniu wydatnej pomocy szkole. Dlatego zapraszamy do współpracy.

 

W imieniu Prezydium Rady Rodziców
Przewodnicząca Danuta Jarząbek

Skład Rady Rodziców 2016/2017

Klasa 1A Ruszkowski Tomasz

Wolanin Anna

Zbień-Głąb Beata

Klasa 1B Święcicki Jarosław

Kwiatkowski Tomasz

Lesiuk Stanisław

Klasa 1E Kotlarz Agnieszka

Kornacka Róża

Grapentyn Magdalena

Klasa 1i Stręk Izabela

Graban Marianna

Żełobowska Marta

Klasa 1M Szkurłat Justyna

Kamieniecki Artur

Pyziak Beata

Klasa 1P Frost Arkadiusz

Majewska Małgorzata

Kuryłowicz Katarzyna

Klasa 2A Reszka Joanna

Biazik Bogdan

Lewandowska Beata

Klasa 2B Szafruga Bożena

Matura Agnieszka

Czubak Ewelina

Klasa 2E Słończyńska Joanna

Łopata Katarzyna

Stodólska Ewa

Klasa 2i Maślanka Marek

Wang Aneta

Maczyszyn Anna

Klasa 2P Wieliczko Jarosław

Bartczak Grzegorz

Kobusiński Dariusz

Klasa 3A Guzow Przemysław

Dobrzyński Kamil

Czoprowska Dorota

Klasa 3B Drózda Magdalena

Rafalska Sylwia

Gruza Elżbieta

Klasa 3C Wójcik Agnieszka

Drzyzga Krzysztof

Sienkiewicz Małgorzata

Klasa 3E Mazur Sylwia

Jurkiewicz Monika

Łukowska Agnieszka

Klasa 3i Muchowska Marzena

Szutiak Sławomira

Czerzniewska Monika

Klasa 3P Bohatyrewicz Małgorzta

Dembowski Tomasz

Przyborowicz Andrzej